Ductus omphaloentericus

Perzistujúci  duktus omfaloenterikus (pretrvávajúci pupkovo-črevný kanál) je vrodené vývojové ochorenie, pri ktorom pretrváva komunikácia medzi pupkom a črevnou kľučkou. Táto komunikácia nemusí byť kompletne priechodná. Môže sa prejaviť začervenaním a mokvaním pupka, v pupku môže byť ústie fistuly (komunikácie), ktorá smeruje do dutiny brušnej, alebo dokonca môže odchádzať  stolica pupkom. Pri prítomnosti ústia fistuly je možné priebeh fistuly diagnostikovať rtg vyšetrením po podaní kontrastnej látky do ústia fistuly.

Liečba perzistujúceho omfaloenterického duktu je operačná. Pred operáciou sa podávajú profylakticky antibiotiká. Operačná rana vedie cez pupok a niekedy je ju nutné rozšíriť do okolia. Pri operácii sa odstráni táto komunikácia medzi črevnou kľučkou a pupkom. Črevo sa v tomto mieste zošije alebo prešije staplerom („spinkovač na črevo“). Po odstránení  kanála sa pupok zašije. Po operácii má dieťa jazvu v pupku alebo malú jazvu v okolí.