KONGRESI A PUBLIKÁCIE

V roku 2014 organizovala Klinika detskej chirurgie v Martine 60. Kongres českých a slovenských detských chirurgov.

Okrem toho sa lekári a zdravotné sestry z našej kliniky pravidelne zúčastňujú na rôznych vedeckých podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na takýchto podujatiach prezentujeme výsledky našej práce a sú porovnateľné s inými pracoviskami u nás i v zahraničí. Stretávanie sa s kolegami na takýchto podujatiach nám umožňuje nadväzovať kontakty a spoluprácu so slovenskými a zahraničnými pracoviskami.

Prehľad účasti na kongresoch, vedeckých podujatiach a publikačná činnosť po rokoch

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015