ZAMESTNANCI

Lekári

 • Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor – prednosta kliniky
 • Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – zástupca prednostu kliniky               
 • MUDr. Juraj Bakoš
 • MUDr. Marián Molnár, PhD.
 • MUDr. Nadežda Višňovcová
 • MUDr. Peter Mikolajčík

Vedúca sestra

 • PhDr. Jana Ucháľová – vedúca sestra

Zdravotné sestry, asistenti a sanitárky

Operačná sála

 • Libuša Vodilová – operačná sestra
 • Eva Černianska – operačná sestra
 • Mgr. Beáta Štillová – operačná sestra
 • Bibiána Šperková – zdravotnícky asistent       

Oddelenie

 • Alena Juricová – zdravotná sestra
 • Marta Weserle – zdravotná sestra
 • Bc. Marianna Klužáková – zdravotná sestra                   
 • PhDr. Martina Stankovianska     – zdravotná sestra           
 • Bc. Ľubica Chytilková – zdravotná sestra
 • Soňa Vlčková – sanitárka
 • Bc. Adriána Mihová – zdravotnícky asistent          

Ambulancia

 • Ľubomíra Batková Jaremová – ambulantná sestra           

Dokumentačná pracovníčka

 • Mgr. Zdenka Kurinská