PROFESIONÁLI

Vaše deti sú v dobrých rukách

Radi vám poradíme v prípade detských chirurgických pacientov. V prípade konzultácie alebo akútneho prekladu pacienta v službe, kontaktujte naše lôžkové oddelenie telefonicky. Náš personál vás skontaktuje s lekárom v príslužbe. V pracovnej dobe môžete kontaktovať vedenie našej kliniky.

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA
prednosta

marian.molnar@unm.sk

+421 43 4203 561

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
zástupca prednostu

Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.
mimoriadny profesor

dragula@unm.sk

+421 43 4203 503

Mgr. Zdenka Kurinská
sekretariát

kurinska@unm.sk

+421 43 4 203 527

PhDr. Jana Ucháľová
vrchná sestra

uchalova@unm.sk

+421 43 4203 561

MUDr. Nadežda Višňovcová
primárka

kurinska@unm.sk

+421 43 4 203 527