Pomôžte deťom

darujte nám 2 % z daní, finančný alebo materiálny dar

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré nám každý rok venujete zo svojich daní na Neinvestičný fond „Rozvoj detskej chirurgie“, máme možnosť nakupovať medicínsku techniku a inštrumentárium na operačnú sálu. Táto investícia nám umožňuje rozširovať možnosti operačných techník, najmä laparoskopie a torakoskopie (miniinvazívne techniky na operácie hrudníka a dutiny brušnej). Finančné prostriedky sme použili taktiež na nákup infúznych púmp, teplomerov, dychových monitorov a iného vybavenia na lôžkovom oddelení. Za účelom skvalitnenia prostredia, v ktorom deti trávia čas sme izby vybavili televízormi, doplnili maľbami, obrazmi a iným zariadením.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a veríme, že na nás nezabudnete ani v budúcnosti a podporíte nás.

Neinvestičný fond Rozvoj detskej chirurgie

Mojmírova 23, 036 01 Martin

č. ú. VÚB a. s.: 1256492453/0200, IČO: 36137782

Prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. – správca fondu