TELEFÓNNY ZOZNAM

Univerzitná nemocnica Martin: +421 43 4203 111 (fax.: +421 43 4220 176)

Klinika detskej chirurgie: +421 43 4203 – klapka

  • sekretariát/dokumentácia – 527
  • prednosta kliniky – 503
  • primár kliniky – 581
  • vedúca sestra – 947
  • miestnosť lekárov – 561
  • miestnosť lekárok – 951
  • ambulancia – 699
  • oddelenie – 147
  • operačná sála – 195
  • seminárna miestnosť – 958