Inguinálna hernia (pruh)

Inguinálna hernia – slabinový pruh, sa prejavuje vykleňovaním hrčky v slabine. Hrčka sa môže vykleňovať a miznúť. Vyklenutie – pruh sa zvyčajne objavuje pri plači dieťaťa, pri napínaní bruška, pri tlačení na stolicu a pod. Hernia – vyklenutie môže byť zo začiatku malé, ale môže sa postupne zväčšovať až do mieška. Môže sa vyskytovať na jednej strane alebo na obidvoch.

Vyklenutie pri inguinálnej hernii je spôsobené vybiehaním črevnej kľučky (u dievčat to môže byť aj vaječník) do herniového vaku. U chlapcov počas vývinu zostupuje semenník z brušnej dutiny do mieška kanálom, ktorý sa pred narodením zrastie a miesto kanála vznikne väzivový pruh.  U dievčat v tomto mieste prebieha väzivový pruh, ktorý tvorí záves maternice. Pri nedostatočnom zrastení tohto kanála vzniká vak hernie a do tohto otvoreného vaku sa potom vykleňuje črevná kľučka (vaječník).

Rizikom pri slabinovom pruhu je, že dôjde k zaškrteniu črevnej kľučky vo vaku alebo k zaškrteniu vyživovacích ciev vaječníka u dievčat. V takomto prípade môže dôjsť k poškodeniu črevnej kľučky, semenníka alebo vaječníka.

Inguinálna hernia – slabinový pruh sa vylieči len operáciou. Operácia prebieha v celkovej anestéze, u menších detí sa používa aj kaudálny blok. Pri operácii sa odstráni vak hernie a uzatvorí sa v mieste, kde vystupuje z brušnej dutiny. U dievčat sa tento otvor z dutiny brušnej kompletne uzavrie – zošije. U chlapcov sa len zúži a ponechá sa otvorený pre priechod ciev vyživujúcich semenník a semenovod. Hospitalizácia trvá zvyčajne 24-48 hodín.

Po operácii inguinálnej hernie môže pretrvávať opuch mieška, semenníka a pooperačná hydrokéla. Recidíva – znovuobjavenie sa pruhu po operácii, patrí tiež k pooperačným komplikáciám, ale je zriedkavá.