Fistula pažeráka

Fistula pažeráka je vrodená vývojová chyba, pri ktorej sa nachádza v hrudníku komunikácia medzi pažerákom a dychovou trubicou – tracheou. Toto ochorenie sa prejavuje zabiehaním slín a stravy – mlieka do dýchacích ciest, ktoré vyvoláva kašeľ, dusenie a opakované zápaly dýchacích ciest u inak zdravého dieťaťa. Od tohto ochorenia treba odlíšiť patologický reflux, ktorý spôsobuje podobné ťažkosti a je vyvolaný tým, že sa mlieko a žalúdočné šťavy vracajú zo žalúdka späť do pažeráka. Fistula pažeráka sa diagnostikuje kontrastnou látkou, ktorá sa podáva do pažeráka pod RTG kontrolou a zachytí sa komunikácia, ktorou kontrastná látka prejde do trachey. Fistula pažeráka sa môže diagnostikovať aj bronchoskopickým vyšetrením a ezofagoskopickým vyšetrením. Pri bronchoskopii sa zavedie kamera do trachey – dýchacej trubice a nájde sa ústie komunikácie. Podobne pri ezofagoskopii sa zavedie kamera do pažeráka a nájde sa ústie komunikácie v pažeráku. Jediná úspešná liečba je operačná.

Pred operáciou fistuly pažeráka sa za pomoci bronchoskopického (zavedenie kamery do dýchacej trubice) a ezofagoskopického (zavedenie kamery do pažeráka) vyšetrenia zavedie do fistuly pažeráka tenký kovový vodič (drôt), ktorý umožní pri operácii nájsť v hrudníku fistulu. Pažerák sa operuje cez hrudník, zvyčajne cez pravú stranu hrudníka alebo pri vysoko uloženej fistule cez krčný prístup. Pľúca sa počas operácie odtlačia nabok a po nájdení fistuly pažeráka, v ktorej je zavedený kovový vodič, sa táto komunikácia medzi pažerákom a tracheou odstráni. Otvory na dychovej trubici a pažeráku sa zašijú stehmi. Výsledkom operácie je obnovená priechodnosť pažeráka a jazva na hrudníku.