Pectus carinatum (vtáčí hrudník)

Pectus carinatum – vtáčí hrudník alebo vystúpený hrudník je vrodené ochorenie, kde pri raste dieťaťa vniká úzky hrudník s vytlačením hrudnej kosti dopredu – karinátna deformita. Pectus carinatum je možné pozorovať už u malého dieťaťa, ale zvýrazňuje sa hlavne v predškolskom období a v puberte, kedy dieťa výrazne rastie. Deformita hrudníka môže byť symetrická alebo asymetrická. Pacienti s pectus carinatum nemávajú žiadne iné zdravotné ťažkosti. Niekedy sa sťažujú na bolesti na hrudníku a bolesti chrbta. Najčastejšie sa stretávame s tým, že deťom hlavne v puberte deformita hrudníka vadí z kozmetického dôvodu, čo môže mať nepriamo vplyv na psychiku dieťaťa. Preto častokrát pozorujeme, že deti s pectus carinatum sa vyhýbajú športom a aktivitám, pri ktorých sa vyzliekajú.

Liečba vtáčieho hrudníka (pectus carinatum) sa rozdeľuje na konzervatívnu a operačnú. Operačná liečba sa ďalej delí na miniinvazívnu a klasickú – otvorenú. Každá liečba má svoje limity a takisto svoje plusy a mínusy. Kvôli tomu sa typ ideálnej liečby určuje individuálne pre každého pacienta.

Konzervatívna liečba

Dlhodobo sa udávalo, že žiadne cvičenie ani rehabilitácia nevedie k zlepšeniu samotnej deformity hrudníka. Napriek tomu cvičenie a režimové opatrenia zamerané na nácvik správneho držania tela je vhodnou doplnkovou liečbou k samotnej operácii.

V poslednej dobe boli uverejnené články, ktoré potvrdzujú úspechy konzervatívnej liečby pomocou naloženej peloty, ktorá vyvíja tlak na vystúpené deformované  miesto hrudníka. Pelota je obruč hrudníka zhotovená na mieru pacientovi a je zavesená remencami na plecia. Na nej sa nachádza zariadenie, ktoré tlačí na miesto najvýraznejšieho vystúpenia – najdeformovanejšiu časť hrudníka. Táto terapia je vhodná len u elastických hrudníkoch a trvá niekoľko mesiacov. Túto konzervatívnu metódu zdokonalili autori z Argentíny. U nás na pracovisku túto metódu v súčasnosti nerealizujeme.

Miniinvazívna operačná liečba

Miniinvazívna operácia je vhodná pred ukončením rastu pacienta v období druhej polovice puberty alebo po puberte, kedy sa už nepredpokladá výrazný rast. Pri miniinvazívnej metóde sa operuje cez dve malé rany na boku hrudníka. Cez tieto rany sa vytvorí v podkoží ponad svaly a ponad vystúpenú hrudnú kosť tunel, cez ktorý sa potom zavedie kovová dlaha. Na bokoch sa dlaha zafixuje k rebrám a rany na bokoch sa zašijú. Výsledkom sú potom dve malé jazvy na bokoch hrudníka. Táto dlaha sa po operácii ponecháva na mieste 3-4 roky a potom sa vyberá cez tie isté rany ako sa zavádzala. Spokojnosť pacientov s výsledkom operácie je vo veľkej väčšine výborná. Trvanie operácie je kratšie ako pri otvorenej Ravitchovej metóde,  nad hrudnou kosťou nie je jazva, ale nedá sa použiť pri všetkých karinátnych deformitách hrudníka. Hospitalizácia pri tomto type operácie je 3 – 4 dni a pri vyberaní dlahy 1 deň.

Otvorená operácia deformity hrudníka (Ravitchova metóda)

Ravitchova operácia je vhodná pred ukončením rastu pacienta v období druhej polovice puberty alebo po puberte, kedy sa už nepredpokladá výrazný rast. Pri otvorenej Ravitchovej metóde sa rana vedie ponad hrudnú kosť a u dievčat popod prsníky. Cez túto ranu sa odkryjú deformované rebrá a deformovaná časť rebier sa odstráni. Hrudná kosť sa kontrolovane zlomí, čím sa dostane do požadovanej polohy. Niekedy sa môže poloha zaistiť kovovou dlahou umiestnenou zväčša popred hrudnú kosť a na bokoch sa oprie a prišije o rebrá. Ak sa pri operácii použije dlaha, tak sa ponecháva 6 – 12 mesiacov a následne sa vyberie z boku hrudníka cez malú ranu v mieste okraja dlahy. Odstránené rebrá dorastú a zrastú sa s hrudnou kosťou do 3 mesiacov. Výsledkom Ravitchovej otvorenej operácie je jazva nad hrudnou kosťou alebo u dievčat pod prsníkmi. Ak sa pri operácii použila dlaha, čo je výnimočné, tak aj malá jazva na boku hrudníka. S výsledkom Ravitchovej operácie je veľká väčšina pacientov spokojná. Kozmetický efekt závisí aj od hojenia jaziev. Hospitalizácia pri tomto type operácie trvá 7 – 8 dní a pri vyberaní dlahy 1 deň.

Funkčné vyšetrenie pľúc

  • Kardiologické vyšetrenie
  • CT vyšetrenie hrudníka