Pectus excavatum (vpáčený hrudník)

Pectus excavatum – vpáčený hrudník je vrodené ochorenie, kde pri raste dieťaťa vniká vpáčenie hrudnej kosti a priľahlých rebier – exkavátna deformita. Pectus excavatum je možné pozorovať už od jedného roka dieťaťa, ale zvýrazňuje sa hlavne v predškolskom období a v puberte, kedy dieťa výrazne rastie. Deformita hrudníka môže byť symetrická alebo asymetrická, kedy býva častejšie výraznejšia deformita vpravo. Pacienti s pectus excavatum nemávajú žiadne iné zdravotné ťažkosti. Niekedy sa sťažujú na bolesti na hrudníku pri námahe a na netolerovanie zvýšenej fyzickej námahy hlavne pri cvičení. Najčastejšie sa stretávame s tým, že deťom hlavne v puberte deformita hrudníka vadí z kozmetického dôvodu, čo môže mať nepriamo vplyv na psychiku dieťaťa.

U pacientov s vpáčeným hrudníkom často pozorujeme nesprávne držanie tela, tzv. pektorálne postavenie s predsadenými plecami a bruchom. Preto u každého pacienta odporúčame rehabilitáciu a posilňovanie chrbtového a hrudného svalstva za účelom správneho držania tela. Vhodná je aj ortopedická pomôcka – upomínacia bandáž, ktorá núti pacienta sa vystierať. Je vhodná hlavne pri sedavej práci pri počítači, písaní úloh a pod.

Liečba vpáčeného hrudníka (pectus excavatum) sa rozdeľuje na konzervatívnu a operačnú. Operačná liečba sa ďalej delí na miniinvazívnu a klasickú – otvorenú. Každá liečba má svoje limity a takisto svoje plusy a mínusy. Kvôli tomu sa typ ideálnej liečby určuje individuálne pre každého pacienta.

Konzervatívna liečba

Dlhodobo sa udávalo, že žiadne cvičenie ani rehabilitácia nevedie k zlepšeniu samotnej deformity hrudníka. Napriek tomu cvičenie a režimové opatrenia zamerané na nácvik správneho držania tela je vhodnou doplnkovou liečbou k samotnej operácii.

V poslednej dobe boli uverejnené články, ktoré potvrdzujú úspechy konzervatívnej liečby pomocou podtlaku – vacuum bell terapia. Z tohto dôvodu sme aj na našom pracovisku zaviedli túto liečbu. Samotná liečba spočíva v každodennej aplikácii podtlakového zvonu (vacuum bell) na oblasť deformity na 1 – 2 hodiny. Niektorí pacienti tolerujú aj viachodinovú aplikáciu a napríklad hlavne deti v puberte si dávajú vacuum bell – podtlakový zvon na hrudník v noci, keď spia.  Takáto liečba sa aplikuje niekoľko mesiacov, prvé výsledky je možné pozorovať po 3 – 4 mesiacoch a zmiernenie deformity hrudníka je pozorovateľné. Táto liečba je vhodná hlavne pri symetrických deformitách a elastických hrudníkoch, ale úspech bol popísaný aj u dospelých pacientov.  Tieto podtlakové zvony (vacuum bell) zapožičiavame pacientom na dobu liečenia, ale je možné si takýto podtlakový zvon aj zakúpiť cez našu kliniku od výrobcu z Nemecka, kde je táto pomôcka vyrábaná pod ochrannou známkou Eckart Klobe Vacuum Bell.

Konzervatívnu liečbu je vhodné kombinovať s dychovými cvičeniami za účelom rozpínania hrudného koša, ktoré sú zamerané na dýchanie proti odporu. V závislosti od veku dieťaťa a tiež od záujmov dieťaťa doporučujeme napríklad hru s bublifukom, vrtuľkou, fúkacou harmonikou, píšťalkou, nafukovanie balónov, plávanie a pod.

Miniinvazívna operačná liečba (Nussova metóda)

Nussova operácia je vhodná pred ukončením rastu pacienta v období druhej polovice puberty alebo po puberte, kedy sa už nepredpokladá výrazný rast. Pri miniinvazívnej Nussovej metóde sa operuje cez dve malé rany na boku hrudníka. Pod torakoskopickou kontrolou (kamera zavedená do hrudníka počas operácie) sa z jedného boku hrudníka zavedie kovová dlaha popod vpáčenú hrudnú kosť na druhú stranu hrudníka, kde sa na boku vyvedie zase z hrudníka von.  Potom sa dlaha otočí a vytlačí hrudnú kosť do požadovanej polohy. Na bokoch sa dlaha zafixuje k rebrám a rany na bokoch sa zašijú. Výsledkom sú potom dve malé jazvy na bokoch hrudníka. Táto dlaha sa pri Nussovej operácii ponecháva na mieste 3-4 roky a potom sa vyberá cez tie isté rany ako sa zavádzala. Spokojnosť pacientov s výsledkom operácie je vo veľkej väčšine výborná. Trvanie Nussovej operácie je kratšie ako pri otvorenej Ravitchovej metóde a nad hrudnou kosťou nie je jazva. Hospitalizácia pri tomto type operácie je 3 – 4 dni a pri vyberaní dlahy 1 deň.

Otvorená operácia deformity hrudníka (Ravitchova metóda)

Ravitchova operácia je vhodná pred ukončením rastu pacienta v období druhej polovice puberty alebo po puberte, kedy sa už nepredpokladá výrazný rast. Pri otvorenej Ravitchovej metóde sa rana vedie ponad hrudnú kosť a u dievčat popod prsníky. Cez túto ranu sa odkryjú deformované rebrá a deformovaná časť rebier sa odstráni. Hrudná kosť sa kontrolovane zlomí a dá sa do požadovanej polohy. Popod hrudnú kosť sa zavedie kovová dlaha, ktorá sa na bokoch oprie o rebrá. Táto dlaha sa po Ravitchovej operácii po 6 – 12 mesiacoch vyberie z boku hrudníka cez malú ranu v mieste okraja dlahy. Odstránené rebrá dorastú a zrastú sa s hrudnou kosťou do 3 mesiacov. Výsledkom Ravitchovej otvorenej operácie je jazva nad hrudnou kosťou alebo u dievčat pod prsníkmi a malá jazva na boku hrudníka. S výsledkom Ravitchovej operácie je veľká väčšina pacientov spokojná. Kozmetický efekt závisí aj od hojenia jaziev. Hospitalizácia pri tomto type operácie trvá 7 – 8 dní a pri vyberaní dlahy 1 deň.

Predoperačné vyšetrenia zahŕňajú:

  • Funkčné vyšetrenie pľúc
  • Kardiologické vyšetrenie
  • CT hrudníka